När har man en folkomröstning?

Att få gå och rösta är en av de viktigaste symboliska handlingarna man kan göra som medborgare i ett fritt och demokratiskt land. I Sverige har vi folkomröstning till riksdag en gång var fjärde år, samtidigt som vi också har val till EU-parlamentet var femte år. Utöver detta kan vi också hålla en folkomröstning när det är dags för en fråga som anses så viktigt att våra representanter i riksdagen inte kan rösta om den själva. Exempel på sådana frågor var när vi röstade om medlemskapet till EU och huruvida vi skulle ingå i eurozonen. Ett annat exempel var när vi hade folkomröstning om kärnkraftens framtid 1980. Den senare var dock ett exempel på en så kallad rådgivande folkomröstning. Detta innebär att regeringen inte nödvändigtvis kommer följa det beslut som folket röstat på, utan snarare se det som en rådgivning från befolkningen. När vi röstade om EU så lovade dock regeringen att följa det resultat som folkomröstningen gav.

Folkomröstning i olika länder ser olika ut

Folkomröstning i andra länder

De flesta länder i västvärlden har samma typ av relation till folkomröstningar som vi svenskar har. Man har egentligen enbart folkomröstning i anslutning till val av regering, samt när det handlar om extra viktiga frågor. Ett land som dock skiljer sig från resten av västvärlden är Schweiz där man i viss utsträckning har så kallad direktdemokrati. Av landets 26 kantoner, det vill säga delstater, så är det två kantoner där beslut i kommunfullmäktige fortfarande fattas genom handuppräckning på offentlig plats. Även fast man alltså inte har direktdemokrati i hela landet så sker det fortfarande fler folkomröstningar i Schweiz än på de flesta håll i världen. De har bland annat röstat om invandring och huruvida landet skulle köpa ett flertal jaktplan av typen JAS Gripen.

Ett exempel på ett svenskt parti som förespråkar direktdemokrati är Demoex i Vallentuna, som har ett mandat i kommunfullmäktige. De har en folkomröstning på sin hemsida inför varje beslut som partiet fattar, där vem som helst är välkommen att delta.